Obecność instalacji gazowej w budynku wiąże się z koniecznością przeprowadzania corocznych kontroli wentylacji  (w celu zapewnienia wymiany powietrza w pomieszczeniu) oraz samej instalacji gazowej w lokalach.

Każdy z właścicieli powinien pamiętać o regularnym  sprawdzaniu stanu technicznego samych urządzeń gazowych, a w szczególności elastycznych przewodów łączących płyty kuchenne lub piece z instalacją. Niezbędne jest też okresowe sprawdzanie przewodów elektrycznych zasilających urządzenia kuchenne – np. piekarnik.

Bardzo często elastyczne przewody gazowe i kable elektryczne są poprowadzone za szafkami kuchennymi lub za piekarnikiem gdzie panuje wysoka temperatura. To z kolei może skutkować  nadtopieniem izolacji kabli lub rozszczelnieniem przewodów gazowych, zwłaszcza jeśli oba przewody poprowadzone są blisko siebie.

Dla własnego bezpieczeństwa warto sprawdzić  jak przebiegają przewody  elektryczne i gazowe, by uniknąć takiej sytuacji jak zobrazowanej na zdjęciach.

 

Stopiona izolacja przewodu elektrycznego

Nadtopiony przewód elektryczny – widoczne miejsce w którym nastąpiło przebicie

Miejsce rozszczelnienia przewodu gazowego – źródło wycieku gazu ziemnego