Nowy system segregacji odpadów

By |2017-12-18T11:08:04+01:0018-12-2017|

Poznaj nowy system segregacji odpadów, który będzie obowiązywał na terenie gminy Kraków od 1.04.2019r. Przygotujmy się razem do nowych rozwiązań. Zgodnie z unijnymi regulacjami do 2020 roku, Polska musi osiągać 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych szkła. Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na [...]