Zmiany w przepisach – obowiązkowe polisy ubezpieczeniowe

By |2017-10-23T13:26:33+01:0019-10-2017|

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, która zaczęła obowiązywać od 1 września 2017 roku każdy zarządca, pośrednik nieruchomości jest zobowiązany do dołączenia do każdej zawartej umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli zarządca nie przedstawi, takiej polisy, to zleceniodawca, po wcześniejszym wezwaniu formie pisemnej do przedłożenia kopii polisy w ciągu 7 dni [...]