Wymiana powietrza w pomieszczeniach odbywa się za pośrednictwem systemu wentylacyjnego w który wyposażony jest budynek. W budynkach starszego typu najczęściej spotyka się wentylację grawitacyjną (naturalną), która wykorzystuje różnicę w gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Dopóki nie zaczęto wymieniać okien, które wcześniej nie były tak szczelne jak obecnie, docieplać budynków, tego typu wentylacja zapewniała wystarczającą wymianę powietrza w mieszkaniach.

Mieszkania w nowoczesnych budynkach obecnie wyposażone są w szczelne okna, mające chronić przed hałasem, bardzo dobrze zaizolowane ściany zmniejszające straty energetyczne, wentylacje mechaniczną wymuszają na użytkownikach konieczność zadbania o prawidłowy przepływ powietrza. O ile zmniejszenie ilości hałasu w mieszkaniu, zwłaszcza w mieście, zminimalizowanie strat ciepłych są cechami bardzo pożądanymi to zmniejszenie przepływu powietrza jest bardzo szkodliwe zarówno dla użytkowników jak i samego lokalu.
Brak prawidłowego przepływu powietrza powoduje:

 • Wzrost poziomu wilgotności a w efekcie rozwój pleśni i grzybów
 • Kondensacje zanieczyszczeń toksycznych
 • Niedobór powietrza, koniecznego podczas spalania- szczególnie istotne w mieszkaniach wyposażonych w instalację gazową
 • Odwrócenie przepływu powietrza .

By nie obniżać komfortu korzystania z lokalu zadbajmy o prawidłowy przepływ powietrza od elementów nawiewnych do kanałów wentylacyjnych. Pamiętajmy o umożliwieniu dopływu powietrza do lokalu poprzez:

 • Wyczyszczenie po remoncie, a także w trakcie bieżącej konserwacji, nawietrzaków znajdujących się w oknach i drzwiach balkonowych;
 • Nie zaklejanie znajdujących się w oknach i drzwiach balkonowych nawietrzaków;
 • W budynkach wyposażonych w wentylację mechaniczną nie wykręcanie anemostatów i nie wpychanie do wentylacji np. szmat, powoduje to rozregulowanie całego systemu i a wciągnięcie prowizorycznej zatyczki może spowodować spalenie wentylatorów;
 • W budynkach z wentylacją grawitacyjną nie zaklejanie kratek wentylacyjnych;
 • Zapewnienie prześwitu pomiędzy drzwiami do pomieszczeń min 80 cm2 ;
 • Wykonanie w drzwiach kuchni, łazienki i WC otworów w dolnej części o łącznej powierzchni 220 cm2;
 • Wietrzenie pomieszczeń
 • Niezasłanianie okien posiadających nawietrzaki ciężkimi, grubymi kotarami.

Każdy z nas podczas codziennego użytkowania mieszkania produkuje (gotowanie, pranie, kąpiel itp.) kilka kilogramów pary wodnej, która powinna zostać wyprowadzona z lokalu. W przeciwnym wypadku zostanie ona wchłonięta przez przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu oraz ściany powodując ich powolne niszczenie. Równie ważnym elementem wpływającym na wymianę powietrza jest zapewnienie właściwej temperatury w pomieszczeniu. Utrzymanie w pomieszczeniu temperatury na poziomie 200C, zapobiega wykraplaniu się pary wodnej. Należy pamiętać, że im szczelniejsze okna, tym częściej należy wietrzyć, by zapewnić wymianę powietrza w całym pomieszczeniu.

Każdy z użytkowników mieszkania musi mieć świadomość, że niestosownie się do zasad prawidłowej wentylacji lokalu może powodować powstawanie pleśni, rozwój grzybów na ścianach. Za taki stan rzeczy odpowiedzialność ponosi Właściciel mieszkania, a nie Wspólnota Mieszkaniowa, gdyż jest to efekt nieprawidłowego użytkowania mieszkania.

Wszystkie koszty związane z ewentualnym odgrzybianiem i odmalowaniem lokalu ponosi użytkownik lokalu. W sytuacji stwierdzenia wadliwie działającej wentylacji w mieszkaniu wyposażonym w instalację gazową – ze względów bezpieczeństwa – nastąpi odcięcie dopływu gazu do lokalu do momentu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania instalacji wentylacyjnej, potwierdzonego przez uprawnione osoby.