Naszym Klientom zapewniamy kompleksową  obsługę nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.

Gwarantujemy sprawne funkcjonowanie  Wspólnot Mieszkaniowych i prowadzenie nieruchomości na zakładanym poziomie.

Powierzając administrację budynku naszej firmie mają Państwo pewność, że wszystkie bieżące sprawy będą załatwione starannie, z należytą dokładnością,
a dokumentacja techniczna i finansowa będzie przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i stale aktualizowania.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi czynnościami oraz zakresem obowiązków zarządcy i administratora w ramach usługi związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty.

Czynności wykonywane w ramach zarządzania nieruchomością

 • Opracowywanie indywidualnego programu zarządzania i administracji Nieruchomości, po dokonaniu analizy potrzeb;
 • Tworzenie najbardziej optymalnego planu finansowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Rejestracja Wspólnoty w oparciu o udzielone pełnomocnictwa;
 • Zawieranie umów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości m.in. zakład energetyczny, zakład gazowy, wodociągi itp. ;
 • Występowanie w imieniu Właścicieli lokali przed: organami administracji państwowej i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach nieruchomości wspólnej;
 • Ubezpieczenie Nieruchomości;
 • Opracowywanie dokumentów niezbędnych do funkcjonowania Wspólnoty m.in. regulaminy placów zabaw, sal rekreacyjnych, parkingów, zarządzenia, uchwały;
 • Przygotowywanie, zwoływanie, prowadzenie zebrań sprawozdawczych zgodnie z wymaganiami Ustawy o własności lokali co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału.

Czynności wykonywane w ramach administrowania nieruchomością

Obsługa eksploatacyjna

 • Prowadzenie ewidencji lokali i ich Właścicieli;
 • Wybór najlepszych podwykonawców do kompleksowej obsługi nieruchomości uwzględniający Państwa oczekiwania: ogrodników, sprzątających, konserwatorów, ochroniarzy;
 • Ewidencja, aktualizacja zawartych umów w celu zapewnienia najlepszych warunków i ciągłości usług;
 • Obsługa księgowo-techniczna Właścicieli w siedzibie biura w godzinach pracy;
 • Aktualizacja dokumentacji, właściwej przechowywanie i archiwizowanie dokumentów Wspólnoty.
 • Przygotowanie korespondencji i jej dystrybucja do Właścicieli.

Obsługa finansowa

 • Prowadzenie ewidencji księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy;
 • Rozliczenie zaliczek na media i utrzymanie części wspólnych dwa razy do roku;
 • Windykacja należności na rzecz Wspólnoty;
 • Kontrola prawidłowości oraz wystawianie rachunków;
 • Dokonywanie płatności na rzecz dostawców w celu zapewnienia ciągłości dostaw np. wody, prądu itp.
 • Rozliczanie podatku.

Czynności wykonywane w ramach obsługi technicznej nieruchomości

 • Obsługa techniczna nieruchomości- 24 godzinne pogotowie techniczne
 • Szybkie usuwanie awarii i ich skutków
 • Systematyczne konserwacje części wspólnych nieruchomości
 • Przeglądy i kontrole budynków
 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej

Utrzymanie czystości wewnątrz budynku i terenu zewnętrznego

Kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz budynku zgodnie z ustalonym harmonogramem i zakresem m.in.:

 • zamiatanie i mycie klatek schodowych, korytarzy
 • zamiatanie piwnic, suszarni i wózkowni
 • mycie bram wejściowych
 • mycie szyb i gablot ogłoszeniowych
 • mycie lamp oświetleniowych w pomieszczeniach ogólnego użytku
 • deratyzacja budynku, tj. rozkładanie trutki na szczury
 • zamiatanie chodników, placów i parkingów
 • zbieranie śmieci wokół budynku
 • sprzątanie wiat śmietnikowych

W okresie jesienno- zimowym: zbieranie liści, odśnieżanie chodników i ciągów pieszo jezdnych oraz posypywanie ich piaskiem, a także usuwanie zanieczyszczeń (błota, pisaku, śniegu) z wycieraczek i kratek ściekowych.

Pielęgnacja zieleni i utrzymanie terenów rekreacyjnych

Oferujemy pielęgnację zieleni zgodnie oczekiwaniami Właścicieli i charakterem obiektu. Szczegółowy zakres prac ustalamy indywidualnie. Zapewniamy m.in.:

 • podlewanie trawników,
 • przycinanie i kształtowanie drzew, krzewów, żywopłotów
 • wiosenne i jesienne prace porządkowe w ogrodzie,
 • usuwanie liści,
 • zabezpieczanie roślin na zimę,
 • przeglądy placów zabaw i innych urządzeń rekreacyjnych zainstalowanych na terenie obiektu.
 • inne prace pielęgnacyjne związane z zakładaniem i utrzymaniem ogrodów oraz terenów zieleni.

Co zyskują nasi Klienci?

 • Indywidualne konta bankowe podłączone do systemu płatności masowych, by zapewnić jak szybsze księgowanie wpłat Właścicieli
 • Dostęp do platformy internetowej Wspólnot@, za pośrednictwem której Właściciele mają dostęp do wszystkich niezbędnych informacji.
 • Spokój bo wiedzą, że wszystkie sprawy związane z ich nieruchomością będą terminowo i uczciwie załatwione

DOŚWIADCZENIE                                  UCZCIWOŚĆ                                       PROFESJONALIZM                                            ODPOWIEDZIALNOŚĆ

                                                                                                              GWARANCJĄ

WYGODY                                                     SPOKOJU                                                 KOMFORTU                                                    BEZPIECZEŃSTWA